Friday, June 10, 2011

After Bin Laden's Demise, Are US-Latin American Relations at Bay Again?

By Robert Valencia (Originally Posted on the Council on Hemispheric Affairs and Truthout.org
Photo by The Telegraph/AP
On Thursday, May 19, President Obama took the bold step of publically proposing a solution to the current Israeli-Palestinian peace deliberations, reverting to the terms of Israel’s pre-1967 borders. In the wake of the killing of Osama bin Laden and mounting Arab revolts against authoritarian rule throughout the region, this announcement has become one of the first and one of the most pressing of the international issues he finds himself confronting. This in turn raises the longstanding question:  Will Latin America have a shot at becoming a major priority for U.S. foreign policy making in a post-bin Laden era?
Of course, Washington’s lack of attention toward the region is hardly a novelty. The war on terror arguably has become the administration’s main foreign policy focus in the last ten years, as Latin American affairs were systematically overlooked. In 2001, former Mexican President Vicente Fox and former American President George W. Bush finally met to tackle illegal immigration and open their joint borders. But soon after the September 11 attacks in Washington, D.C. and New York City, a 700-mile fence across the U.S.-Mexico border was erected, sparking criticism from Latinos both in the United States and south of the Rio Grande.[1] The fence’s creation was based on the misconception that the terrorists who perpetrated the 9/11 attacks illegally crossed U.S. borders, when, for the most part, they came as legal residents.
To read more about this article, please click here

1 comment:

VTazdecor said...

Như chúng ta đã biết công việc tại văn phòng luôn gắn liền với chiếc bàn làm việc nhân viên cho nên việc chọn mua mẫu bàn làm việc nào cho phù hợp với nhu cầu khả năng sử dụng của nhân viên tại văn phòng luon được các nhà quản lý quan tâm tới chính vì thế cho nên đối với mẫu mã thì ban van phong hoa phat có những tiêu chuẩn như thế nào để chọn lựa cùng chúng tôi tìm hiểu qua chia sẻ sau:
- Đầu tiên phải nói đến diện tích: Bàn văn phòng tiêu chuẩn có kích thước mặt bàn là 1.2m x 60cm và chiêù cao chuẩn là 75cm tuy nhiên tuỳ theo diện tích văn phòng mà chúng ta có thể linh động kích thước nhưng phải đảm bảo kích thuớ tối thiểu
- Kế đến là chỗ để máy tính: Bàn phải đáp dứng được cả không gian cho việt để máy bàn và Laptop
- Không gian để chân: Một chiếc bàn thoải mái phải có không gian để chân phù hợp giúp người ngồi có thể cảm thấy thoải mái
- Không gian chứa đồ: Không phải lúc nào bạn cũng mang tài liệu, hay những vật dụng tại công ty về nhà và vì thế cần phải có không gian để cất chúng.
Trên là một trong các tiêu chuẩn chủ đạo khi có nhu cầu chọn mua bàn làm việc dành cho văn phòng nhằm mang lại cho bạn sự lựa chọn đứng đắn trong khi trên thị trường noi that van phong có nhiều đa số sản phẩm nội thất nhiều mẫu mã, kích thước, chất liệu, màu sắc...khiến bạn khó có thể chọn được mẫu bàn đúng với mục đích và nhu cầu sử dụng.